מלחמת הקטיף אנימציה 4 דקות 

בעקבות 

*life object catalog

Roee Fienburg

World Cup Drawings // רישומי מונדיאל

2016 Kibbutz Lochme Israel Gallery

World Cup Drawings // רישומי מונדיאל

2016 Kibbutz Lochme Israel Gallery

© All rights reserved to Noa Raz Melamed 2020 נעה רז מלמד